Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh học tập theo tư tưởng của Bác

0
183

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng ban cơ quan Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 11695/UBND-TH ngày 15/11/2018 về việc triển khai Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch số 902/KH-SGDĐT ngày 09/5/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực thực Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/CP về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ngành GD&ĐT.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội cần xác định rõ việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của bản thân, đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhất là việc thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác cán bộ, công chức.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác một cách toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, tham gia của quần chúng nhân dân. Chú trọng vào những việc làm cụ thể, thiết thực; gắn với việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tăng cường xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những cách làm hay nhằm tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành. Qua đó, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành có thái độ thực sự tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Học tập phong cách gần dân, sát dân, trọng dân của Bác; thường xuyên lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất.

Nguồn: giaoducthoidai.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.