Trở thành cổ đông lớn không báo cáo, nhiều nhà đầu tư bị phạt nặng

0
158

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với AFC VF Limited, ông Đinh Văn Hương (Tp.HCM); bà Đỗ Thị Phương và ông Đỗ Văn Lê (Hải Phòng).

Theo đó, AFC VF Limited bị phạt 62,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 3/3/2017, AFC VF Limited (AFC) mua 2.500 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch của AFC và người có liên quan – ông Andreas Vogelsanger – Giám đốc điều hành của AFC tăng từ 558.110 cổ phiếu lên 560.610 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,98% lên 5% và trở thành cổ đông lớn.

Tuy nhiên, đến ngày 19/4/2017, HNX mới nhận được giải trình và báo cáo sở hữu của AFC. Ngày 13/3/2017, AFC thực hiện giao dịch bán 334.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã TTC-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch của AFC và người liên quan – ông Andreas Vogelsanger – Giám đốc điều hành của AFC giảm từ 337.800 cổ phiếu xuống còn 3.600 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống còn 0,06% và không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh. Tuy nhiên, ngày 09/4/2018, HNX mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn nêu trên của AFC.

Đồng thời, công ty này cũng bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và HNX khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 4/7/2017, AFC thực hiện giao dịch mua 1.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu HCT nắm giữ sau giao dịch tăng từ 423.200 cổ phiếu lên 424.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 20,98% lên 21,03% (tăng từ ngưỡng 20% lên 21%).

Tuy nhiên, ngày 3/8/2018, HNX mới nhận được báo cáokhi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của AFC). Tổng mức phạt tiền đối với AFC VF Limited là 95,5 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Đinh Văn Hương (Tp.HCM) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 25 triệu đồng báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 13/4/2017, ông Đinh Văn Hương đã thực hiện giao dịch mua 45.100 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (mã KKC-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 204.200 cổ phiếu lên 249.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,35% lên 5,31% và trở thành cổ đông lớn của KKC. Tuy nhiên, ngày 3/10/2017, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Đinh Văn Hương.

Đồng thời, bà Đỗ Thị Phương và ông Đỗ Văn Lê (Hải Phòng) cùng bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 20/9/2017, bà Đỗ Thị Phương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì PP (mã HPB-HNX) đã thực hiện giao dịch bán 10.000 cổ phiếu HPB, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 263.100 cổ phiếu xuống còn 253.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,19% xuống còn 6,92% (giảm từ ngưỡng 7% xuống còn 6%). Tuy nhiên ngày 6/11/2017, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% của bà Đỗ Thị Phương).

Cùng ngày 20/9/2017, ông Đỗ Văn Lê, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì PP (mã HPB-HNX) đã thực hiện giao dịch bán 30.000 cổ phiếu HPB, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 332.900 cổ phiếu xuống còn 302.900 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,1% xuống còn 8,3% (giảm từ ngưỡng 9% xuống còn 8%). Tuy nhiên ngày 06/11/2017, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Đỗ Văn Lê khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%; phiếu.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.