Thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

0
152

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Vào ngày 23/8/2018 Chính phủ đã ban hành ra Nghị định 108/2018/ NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 108/2018/NĐ-CP được ban hành với việc thay đổi hàng loạt các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký  doanh nghiệp. Sau đây Luật LawKey xin đưa ra những điểm mới đáng chủ ý về dịch vụ thành lập công ty giá rẻ để bạn đọc theo dõi.

  1. Đơn giản hóa hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp mà chủ sở hữu là tổ chức, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã có một số quy định nhằm đơn giản hóa thành phần hồ sơ cũng như trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Một làđã bỏ quy định về việc yêu cầu nộp Điều lệ của chủ sở hữu trong trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là tổ chức.

Theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì một trong các giấy tờ doanh nghiệp phải có khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên là bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã giảm bớt các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Theo đó, trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ yêu cầu bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty, không yêu cầu nộp Điều lệ của chủ sở hữu. (Khoản 4 Điều 1)

tư vấn thành lập công ty tnhh

Hai làquy định rõ văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà thường ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP cũng như các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định cụ thể văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp có phải công chứng, chứng thực hay không. Điều này đã dẫn đến việc áp dụng không thống nhất trong quá trình thực hiện, gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các Phòng Đăng ký kinh doanh thống nhất thực hiện, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP đã bổ sung quy định văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

  1. Không bắt buộc đóng dấu trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2015 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP mặc dù đã có những quy định nới lỏng việc sử dụng và quản lý con dấu của doanh nghiệp. Nhưng vẫn bắt buộc hồ sơ thành lập doanh nghiệp phải có dấu của công ty. Quy định này hầu như đã gây ra việc nhiều hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị Phòng đăng ký kinh doanh thông báo bổ sung do “quên” mất việc đóng dấu. Chính vì vây, Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã quy định: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Quy định này một mặt sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, sẽ giúp việc đăng ký doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng,  đồng thời sẽ hạn chế dần vai trò của con dấu để con dấu không còn là công cụ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

  1. Thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Nghị định 78/2018/NĐ-CP chỉ quy định về việc chuyển đổi từ: công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên,  công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH  một thành viên,  doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH,  công ty TNHH thành công ty cổ phần và ngược lại. Mà không hề quy định việc thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, để có thể chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, chủ hộ phải tự đi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh của mình trên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện rồi sau đó mới đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư. Quy trình này rất mất thời gian và công sức, tiền bạc khiến cho nhiều hộ kinh doanh cũng chẳng muốn chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, mặc dù Nhà nước đã tạo điều kiện khuyến khích để các chủ hộ đăng ký.

Nhận thấy được thực trạng trên, Nghị định 108/2018/NĐ-Cp đã quy định về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, việc đăng ký được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm: bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Việc rút gọn thủ tục chuyển đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ hộ có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp dựa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

  1. Cho phép lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định, Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Thế nhưng theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP, quy định này đã được bãi bỏ, có nghĩa là Doanh nghiệp có thể được phép lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh mà không phải qua các bước thành lập doanh nghiệp trung gian như phải thành lập chi nhánh ở khác tỉnh rồi mới được lập địa điểm kinh doanh. (Khoản 9 Điểu 1).

  1. Thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục.

Theo quy định tại khoản 5 điều 1 Nghị định 108/.2018/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Có thể nói đây là một bước tiến về quy định đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nếu như trước đây, doanh nghiệp phải thực hiện từng thủ tục một, tốn rất nhiều thời gia, công sức thì hiện nay doanh nghiệp với thời gian ngắn có thể thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục.

  1. Nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tại Điều 55 Nghị định 78/2018/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phải nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thì đển Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã cắt giảm phí công bố. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí trong quá trính thành lập doanh nghiệp mới, hay thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Khi có nhu cầu tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn:

Phòng 1605 tầng 16 tòa B10B, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 665.65.366    Hotline: 0967.59.1128

Email: [email protected]        Facebook: LawKey

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.