Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

0
349

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Là quá trình phân tích xử lý rác thải công nghiệp, đánh giá, dự báo tác động ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó, đề xuất các giải pháp kế hoạch thích hợp để bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này, đồng thời không thuộc Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định này.

Chủ dự án Thu mua phế liệu từ sản xuất công nghiệp, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường

– Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền;

– Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế.

Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất;

– Sơ đồ vị trí dự án;

– Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải;

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có);

– Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải công nghiệp nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải rắn; hợp đồng thu gom chất thải nguy hại; chứng từ thu gom chất thải nguy hại.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.